Bullaitín do láithreán gréasáin an tionscadail maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin le linn srianta Covid-19

De réir na dtreoirlínte náisiúnta do thionscadail bhonneagair, tá an chéad chéim de thionscadal N25 Phort Láirge go Gleann Mór curtha i gcrích agus dearbhaíonn sé go bhfuil an straitéis ag teacht le beartais agus cláir reatha agus an gá atá leis an scéim agus a cuspóirí aitheanta ann. Laistigh de limistéar staidéir an tionscadail, sainaithníodh raon leathan srianta agus gnéithe a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar shainaithint agus ar mheasúnú scéim na roghanna inmharthana.

Táimid in ann teagmháil a dhéanamh leis an bpobal anois, cinneadh an staidéir srianta a chur i láthair agus aiseolas a lorg ar roghanna na scéimeanna a shainaithníodh mar chuid de Chéim 2 - Roghnú Rogha Dorcla.

De réir srianta agus comhairle reatha Covid-19, caithfear gach comhairliúchán agus cruinniú poiblí an tionscadail a chur siar go dtí go dtabharfar fógra nua. Tá sé beartaithe, a luaithe is a thógfar srianta Covid-19, go mbeidh cruinniú den Chomhairliúchán Poiblí eagraithe chun torthaí an staidéir srianta agus na roghanna aitheanta a chur i láthair, agus chun aiseolas an phobail a lorg. Fógrófar an imeacht comhairliúcháin tionscadail seo ar an láithreán gréasáin seo, ar na meáin áitiúla agus uaslódáilfear faisnéis ábhartha roimh ré.

Sa gcás go leanfaí le srianta Covid-19, tá bealaí difriúla á lorg chun rannpháirtíocht is aiseolas an phobail a fháil. Is dóigh go mbeidh siad seo i bhfoirm comhairliúcháin ar líne, thríd láithreán gréasáin an tionscadail, i dteannta le faisnéis sna nuachtáin áitiúla. Fógrófar sonraí beachta na gcomhairliúchán seo, má eagraítear iad, roimh ré freisin ar láithreán gréasáin an tionscadail agus sna nuachtáin áitiúla a scaiptear i limistéar na scéime. Idir an dá linn, beidh muid ag freagairt ceisteanna ar an scéim ar an bhfón nó i bhfoirm ríomhphost. Is féidir na sonraí teagmhála a fháil ag ‘Déan Teagmháil Linn’ ar an nGréasán. Leanfaidh foireann an tionscadail orthu ag comhlíonadh a ndualgas, ach ní rachaidh aon phríomhchinntí tionscadail a éilíonn ionchur nó aiseolas ón bpobal ar aghaidh go dtí go mbeimid in ann teagmháil dhíreach a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí.

N25 Waterford to Glenmore Scheme


Route Corridor Options

Public Consultation No. 1

Leave Feedback

What's Happening Now?


This is the first of the public consultations and the objective is to invite the members of the public to comment on the proposals and to assist Kilkenny County Council in the development of the route options for the N25 Waterford to Glenmore Scheme. The Option Selection Phase has now commenced and is being progressed in accordance with TII’s ‘Project Management Guidelines’.

This is an important project for the South East Region.

Option Selection


Stage 1 of the Option Selection Process has considered the identified constraints to develop a range of feasible options for assessment within the study area. These options have been assessed under three headings Engineering, Environment and Economy and six options have been shortlisted to proceed to Stage 2 of the Option Selection Process.

The route corridor options are typically 600m wide and this corridor represents the lands within which a road scheme could be developed and not the actual width of the road or the lands to new constraints that might emerge during the consultation and design process.

Feedback and submissions received will be considered by the project team for the Stage 2 Assessment of the Option Selection Phase. This stage will involve a detailed assessment of all six Route Corridor Options using our key assessment criteria.

Stage 2 of the Option Selection Phase will identify an Emerging Preferred Route Corridor which will then be displayed at a future public consultation, this is expected to take place in Q3 of 2020.

Key assessment criteria for the Route Corridor Options

  • Economy
  • Accessibility and Social Inclusion
  • Safety
  • Integration
  • Enviornment
  • Physical Activity

Leave feedback for the new scheme


Please consider carefully the route corridors presented and submit your comments by completing the online feedback questionnaire.

Leave Feedback

Download our Brochure


The information on this site is also available to view as a printable PDF along with a free post feedback questionnaire.

Download Brochure

We are working in partnership with:

Partner Logo
Project Ireland 2040 Logo
Partner Logo
Transport Infrastructure Ireland
Atkins Black Logo